Category Archives: Pataveda

Lámanie (patavedecký seminár 6.12.2012, Bratislava)

Všimnime si, ako sa veda systematicky vyhýba niektorým javom, ktoré sú medzi ľuďmi rozšírené a zaužívané (a to je dnešný svet prepchaný snahou o vedecký prístup pomaly ku všetkému). Napríklad také lámanie – lámu sa stromy, skaly, chlieb, sľuby, rekordy, pečate, predsudky, ľady, krky/väzy, jazyk (napr. nemčinu), vlasy, nechty, palice, charakter, láme sa v kĺboch, v kostiach, v krížoch, … O tom, že lámanie bolo pre našich predkov veľmi dôležitá činnosť, svedčí trebárs rozprávkový hrdina Lomidrevo, nástroj zvaný lámačka (predchodkyňa trlice) ale aj názvy obcí ako Lamač či Lom nad Rimavicou. Súvisiace vlámanie či vlámačka dokonca pretrvali ako obľúbené činnosti aj do súčasnosti.  Zaujímavé, že veda si nejak zvlášť všimla iba lámanie (lom) svetla a aj to spracovala mimoriadne suchárskym spôsobom (pozri Wikipédia). Evidentne teda veda v tomto smere na viac nemá, z čoho logicky plynie („tam kde veda končí, tam pataveda ešte len začína“) príležitosť pre patavedu. Tak sa na to pozrieme. Continue reading