Category Archives: Statika

Modelovanie stavebných konštrukcií – pohľad z praxe statika

Možno bez preháňania tvrdiť, že najdôležitejšou časťou práce statika v praxi je správne namodelovanie konštrukcie (t.j. stanovenie jej skutočného pôsobenia a určenie najvýstižnejšej výpočtovej schémy) a správne určenie zaťaženia, nielen čo do veľkosti, ale aj čo do smeru a miesta pôsobenia. V tomto krátkom príspevku chcem uviesť niekoľko príkladov nesprávneho stanovenia výpočtovej schémy alebo opomenutia faktorov, vyplývajúcich napr. zo stavebného postupu. Tým chcem zároveň aj zdôrazniť, že statik je povinný predpísať pracovný postup, ak môže iný postup spôsobiť iné skutočné pôsobenie konštrukcie, než on uvažoval vo svojom výpočte. Continue reading