Category Archives: Nezaradené

Ľudia sa menia, rátajú s tým aj strategické dokumenty?

Ešte nedávno sa človek na verejnosti nachádzal buď v stave zamyslenie sa, sledovania okolia či komunikácie s ľuďmi nablízku … dnes je bežným stavom civenie na obrazovku mobilu. Zaujatie mobilom však nemá za následok len rastúcu sociálnu izoláciu jednotlivca, môže tiež spôsobovať ujmu, dokonca aj druhým ľuďom. Matka, ktorá zanedbáva svoje dieťa, úmrtie pacienta v nemocnici ako dôsledok hrania videohry sestrou ktorá mala naňho dohliadať, nehody pri prechádzaní cez cestu ale aj pády a pošmyknutia.   Existujú tiež viaceré štúdie, ktoré naznačujú, že nárast počtu dopravných nehôd v USA súvisí s rozšírením používania mobilov  … Samostatnou témou sa dnes stáva aj to, ako sa na psychickom stave človeka prejaví neočakávaná nevyhnutnosť na neurčenú dobu sa zaobísť bez mobilu. Continue reading

Digitálny archív života dnešného človeka

Internet a sociálne média sú už bežnou súčasťou nášho života, nie však dostatočne dlho na to, aby boli jasné aj dôsledky dlhodobých aktivít vo virtuálnom priestore. Zoberme si napríklad skutočnosť, že v tomto priestore za sebou zanechávame „digitálnu stopu“ – informácie, ktoré sme o sebe zverejnili, ale aj záznamy o našich aktivitách, názoroch, správaní voči ostatným, atď.  Na rozdiel od fyzického sveta je takáto „digitálna stopa“ jednak detailnejšia, jednak nie je ovplyvnená bežnou ľudskou vlastnosťou – zabúdaním. Zatiaľ čo vo fyzickom svete si človek – či už sám, alebo s pomocou ďalších ľudí – dokáže pripomenúť len niektoré časti svojej minulosti, jeho „digitálna stopa“ mu (ale aj iným!) dokáže až nepríjemne detailne pripomenúť, kedy a čo všetko povedal, napísal, čítal/videl, sľúbil, priznal, poprel, urobil či neurobil, ako menil či nemenil svoje názory, správanie voči druhým ľuďom, atď. a to aj mnoho rokov naspäť. Z fyzického sveta nie sme zvyknutí na existenciu takého detailného záznamu našej osobnej minulosti a preto stojí za zamyslenie, či a ako sa to na nás prejaví. Continue reading

Technologické témy si zaslúžia serióznych novinárov

Trochu cynicky možno povedať, že teroristické útoky sú pre novinárov svojim spôsobom nečakaným darom zaručujúcim zvýšený záujem čitateľov. Pre v téme zorientovaných, či čo i len trochu pozornejších, čitateľov je to zas príležitosť sledovať „kvalitu“ žurnalistickej práce, napríklad ako počiatočné opatrné tvrdenie o možnosti sa aj bez dodatočných informácií pretransformuje na vcelku kategoricky prezentovaný fakt. Napríklad takto: Continue reading

Má digitálny život človeka pokračovať aj potom, ako ten reálny (v reálnom svete) skončí?

O pár mesiacov to bude 10 rokov, čo som na mojom vtedajšom blogu uverejnil článok „Kde sú hranice súkromia?“  Vychádzal z  prípadu, ktorý v tom čase pôsobil ako rarita, ale pekne ilustroval možné problémy ktoré prináša „digitálny priestor“. Stručne, šlo o to, či rodina zosnulej osoby má „právo“ na prístup do jej e-mailového konta a či, resp. za akých podmienok, jej poskytovateľ príslušnej služby má vyhovieť. Nešlo o jednoduchý problém … proti emocionálnym argumentom (deklarovaná túžba zachovať ako pamiatku na syna všetko, čo s ním súviselo) stálo ohrozenie súkromia – ani nie tak zosnulého ako osôb, ktoré mu posielali e-maily a zrejme nerátali s tým, že si ich bude čítať aj neurčená množina jeho príbuzných a ďalších, ktorým tú komunikáciu prípadne sprístupnia.

Prešlo 10 rokov a dočkali sme sa pokusu o vytvorenie právneho rámca pre riešenie podobných problémov. Continue reading

Je „informačná spoločnosť“ pre občanov Slovenska vôbec zaujímavá?

Slovné spojenie „informačná spoločnosť“ nie je na Slovensku neznáme – Google mi uviedol niečo vyše 100 000 výsledkov hľadania na stránkach v slovenčine. Fascinovala ma pestrosť stránok a dokumentov, kde sa tento termín vyskytoval – napríklad výsledkom vyhľadávania tohto spojenia pre všetky polia v online katalógu Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU v Nitre bolo 26 dokumentov, zaujala aj definícia v slovenskej Wikipédii prevzatá z Otvorenej filozofickej encyklopédie. Teoreticky by teda táto téma mala byť pomerne známa aj mimo okruh špecialistov na informačné a komunikačné technológie, s ktorými je informačná spoločnosť úzko spájaná. Pochopiteľne, nie je ľahké „zmerať“ do akej miery informačná spoločnosť a súvisiace témy prenikli do myslenia väčšiny ľudí na Slovensku, blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu (EP) však umožňujú utvoriť si aspoň základnú predstavu. Continue reading

Ako sa diskutuje o „cyber security“

O témach súvisiacich s informačnou či kybernetickou bezpečnosťou („INFOSEC“ či „CYBERSEC“) sa dá diskutovať na rôznej úrovni detailnosti, čo samozrejme súvisí aj s tým, kto sa diskusie zúčastňuje. Moje doterajšie skúsenosti v tomto smere pochádzajú z diskusií s účastníkmi buď priamo z INFOSEC, alebo aspoň s nejakým informatickým („ajťáckym/ítečkárskym“) praktickým alebo teoretickým backgroundom. V týchto kruhoch sa však o CYBERSEC príliš nehovorí – zrejme aj preto, že INFOSEC komunita zatiaľ nemá ucelený názor na to, aký je vlastne vzťah medzi INFOSEC a CYBERSEC (čo je téma minimálne na samostatný článok). Pozornejšie skúmanie však ukáže, že s pojmom CYBERSEC sa – prinajmenšom v zahraničí – operuje predovšetkým  na úrovni aktivít NATO či EÚ, prípadne v súvislosti s aktivitami vlád rôznych krajín, z čoho sa dá čo-to usúdiť o tom, kto sa takých diskusií zúčastňuje. Vďaka tohtoročnému Globálnemu bezpečnostnému fóru v Bratislave (GLOBSEC 2013), a zvlášť láskavosti jeho organizátorov, som mal teraz príležitosť začať doháňať moje zaostávanie v skúsenostiach s „fyzickými“ diskusiami na tému CYBERSEC. Continue reading

Inšpirácia?

Polícia v austrálskom Brisbane obohatila svoje aktivity o neobvyklú službu občanom. Jej špecialisti na vyšetrovanie „high-tech“ trestných činov sa z času na čas budú venovať činnosti známej ako „wardriving“ – vyhľadávanie nezabezpečených wi-fi sietí … V prípade objavenia takých sietí dostanú obyvatelia a firmy sídliace v príslušnej oblasti poštou upozornenie a informácie o tom, ako je možné zlepšiť bezpečnosť svojej bezdrôtovej siete. Nemá ísť o jednorazovú akciu, veď aj počet a rozloženie bezdrôtových sietí sa v čase dynamicky mení … a opakovaný „wardriving“ tiež ukáže, do akej miery sú takéto varovania polície účinné.

Nie zlý nápad, ktorý sa nemusí obmedziť len na políciu … inšpirácia pre mimovládky?