Konflikt medzi GDPR a novinármi

Po dlhé roky ochrana osobných údajov nepatrila medzi témy, ktoré slovenských novinárov nejako extra zaujímajú. Majú síce nespochybniteľnú zásluhu na informovaní verejnosti o existencii Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov), známeho pod skratkou GDPR, ale evidentne ich z celého GDPR zaujímala najmä maximálna sankcia, ktorá môže byť udelená za jeho nerešpektovanie. Nedávna aktivita rumunského Úradu na ochranu osobných údajov však ukazuje, že novinári by sa mali o ustanovenia GDPR a ich výklad zaujímať predsa len viac.

Začiatkom novembra žurnalisti tzv. RISE Project zverejnili na webe prvú časť vyšetrovania korupčného škandálu, kde odhalili prepojenie medzi popredným politikom rumunskej sociálnodemokratickej strany a stavebnou spoločnosťou vyšetrovanou za podvody súvisiace s financovaním z fondov EÚ. Na svojom konte na Facebooku zároveň zverejnili rozsiahlu upútavku k tomuto článku. Už o tri dni ich rumunský Úrad na ochranu osobných údajov listom požiadal o vysvetlenie rôznych aspektov súvisiacich s publikovaním osobných údajov na Facebooku, vrátane poskytnutia informácií o zdroji, z ktorého boli tie osobné údaje získané. Nechýbala ani zmienka o sankcii až do 20 miliónov Euro v prípade, že by žiadosti nevyhoveli.

Ochranu zdrojov informácií považujú novinári za nutný predpoklad pre ich prácu a tak sa zdá, že začne  bitka   právnikov o tom,  či je možné zosúladiť ustanovenia GDPR s novinárskou investigatívou, ktorá je často nemysliteľná bez utajovaných zdrojov informácií. Nejde len o lokálny (rumunský) problém … GDPR je právna norma platná v celej EÚ, a tak list so žiadosťou o posúdenie situácie bol zaslaný aj Európskemu výboru pre ochranu údajov. Bude zaujímavé sledovať, ako si s konfliktom medzi ochranou osobných údajov podľa GDPR a doterajším výkladom slobody médií poradí.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *