Eduard

Živí sa ako autorizovaný stavebný inžinier v odbore Statika stavieb,  učil na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave od roku 1979 externe, od roku 1997 interne a po desiatich rokoch (2007)  odišiel naspäť do praxe.