Jozef Vyskoc

december 11, 2012

Lámanie (patavedecký seminár 6.12.2012, Bratislava)

Všimnime si, ako sa veda systematicky vyhýba niektorým javom, ktoré sú medzi ľuďmi rozšírené a zaužívané (a to je dnešný svet prepchaný snahou o vedecký prístup pomaly ku všetkému). Napríklad také lámanie – lámu sa stromy, skaly, chlieb, sľuby, rekordy, pečate, predsudky, ľady, krky/väzy, jazyk […]
november 25, 2012

Zobrazenie súkromia v umení

Pred pár dňami som bol vo Frankfurte (am Main, pre punktičkárov) na menšom workshope o výskumnom projekte financovanom EÚ. Program bol zostavený tak, že po skončení som mal dosť času na obed, prepravu na letisko bez stresu i menšiu časovú rezervu. Inokedy by môj […]
október 8, 2012

Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti (Be Aware, Be Secure)

Ak chce niekto presadiť nejakú tému, presvedčiť ľudí o jej dôležitosti, obvykle sa pousiluje vhodnými aktivitami ľudí zaujať, vysvetliť prečo je predmetná téma dôležitá, prečo je potrebné sa jej venovať, prípadne aj prečo a ako by ľudia mali zmeniť svoje správanie. Skrátka, šíriť osvetu, […]
september 19, 2012

Ak sa oplatí ignorovať zákon o ochrane osobných údajov, niečo asi nie je v poriadku

O stave ochrany osobných údajov na Slovensku vypovedá aj to, do akej miery prevádzkovatelia IS rešpektujú (prípadne sú nútení rešpektovať) zásady ochrany osobných údajov. Keby sme sa mohli spoľahnúť na to, že každý prevádzkovateľ má „vrodenú úctu“ k právam dotknutých osôb a tomu prispôsobí […]
september 16, 2012

Ďalší pokus o aktualizáciu zákona o ochrane osobných údajov

Rok a pol po fiasku s novelou zákona o ochrane osobných údajov sa Úrad (na ochranu osobných údajov) pokúša o reparát – 12. septembra  2012 predložil do pripomienkovacieho konania návrh nového zákona o ochrane osobných údajov. Zaujímavé čítanie – aj keď ide len o návrh, ktorý nemusí zodpovedať […]
september 10, 2012

Ako ľudia na Slovensku vnímajú oblasť ochrany osobných údajov?

Na takto položenú otázku nie je ľahké sformulovať odpoveď, ktorá by nebola len čisto subjektívnou výpoveďou, ale naopak by podľa možnosti bola podložená údajmi. V minulosti sa Úrad (na ochranu osobných údajov) odvolával na pravidelný prieskum verejnej mienky v oblasti ochrany osobných údajov, ktorý […]
september 3, 2012

O pokutách udelených za porušenie zákona o ochrane osobných údajov

O stave ochrany osobných údajov na Slovensku možno čo-to usúdiť aj z výsledkov kontrol a prešetrovaní oznámení a podnetov, ktoré Úrad vykonáva. V tomto príspevku sa pozrieme na to, čo sa dá vyčítať z informácií o tých konaniach Úradu, ktoré vyústili do […]
august 29, 2012

Stav ochrany osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov

O stave ochrany osobných údajov na Slovensku do istej miery vypovedá aj to, ako povinnosti uložené zákonom (o ochrane osobných údajov) rešpektuje samotná inštitúcia, ktorá na dodržiavanie tohto zákona dohliada – Úrad na ochranu osobných údajov. Veď aj Úrad má informačné systémy, v ktorých spracúva […]
august 29, 2012

Ako sme na Slovensku na tom s ochranou osobných údajov?

Ak niekoho zaujíma, ako sme na Slovensku na tom s ochranou osobných údajov, nemá veľa možností ako sa to dozvedieť. V podstate jediným oficiálnym zdrojom  je „Správa o stave ochrany osobných údajov“, ktorú Zákon č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v §38 ods.1 písm. o) ukladá […]
júl 24, 2012

Blíži sa Európska stratégia pre kybernetickú bezpečnosť

Hoci o informačnej bezpečnosti sa na Slovensku už čo-to vie a zvlášť väčšie organizácie majú na tento účel aj vyčlenených ľudí, nezdá sa že by štát ako taký (presnejšie jeho najvyšší „decision makers“) považoval túto oblasť za nejako zvlášť dôležitú, resp. že […]
júl 13, 2012

Pikošky z informačnej bezpečnosti a ochrany súkromia

Väčšia konkurencia núti organizácie zlepšovať úroveň ochrany osobných údajov svojich klientov. Znie to pekne, logicky … nedávna analýza reálnych údajov však ukázala, že to je len zbožné želanie, ktoré neplatí – prinajmenšom nie pre nemocnice v USA. Škody spôsobené počítačovou kriminalitou médiá vyjadrujú […]
jún 29, 2012

O kybernetickej bezpečnosti na Slovensku

Predvčerom (27.06.2012) slovenská vláda na svojom rokovaní schválila Správu o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2011, ktorá v kapitole 4 (Predpokladané trendy vývoja bezpečnostnej situácie) o.i. uvádza „… V kontexte celosvetového trendu nárastu rozsahu kybernetických útokov s politickými, vojenskými a ekonomickými motívmi je možné predpokladať […]