Má digitálny život človeka pokračovať aj potom, ako ten reálny (v reálnom svete) skončí?