Lámanie (patavedecký seminár 6.12.2012, Bratislava)