Jozef

Blogovať začal v novembri 2004. Ako bloger č.7 bol priamym účastníkom vzniku a rozvoja blog.sme.sk, až kým v prvej polovici r. 2011 neusúdil, že tento proces dospel do stavu, s ktorým už nechce byť spájaný. V praxi to znamená, že hoci sa za svoje staršie články na vyskoc.blog.sme.sk nehanbí, ďalšie texty sa rozhodol publikovať na inom mieste – tu. Píše predovšetkým o informačnej bezpečnosti a ochrane súkromia, relaxuje pri patavedeckých textoch. Dlho rozmýšľal, akú fotografiu tu zverejní, aby pri svojich výletoch medzi ľudí ho málokto spoznal a mohol byť nenápadný – tak, ako mu to vyhovuje.