Rodinný Blog Vyskočovcov

jún 2, 2016

Občan a kybernetická bezpečnosť na Slovensku

Pred časom u mňa hľadala radu moja bývalá študentka, ktorá po bakalárskom štúdiu v Bratislave pokračovala magisterským štúdiom v Írsku. Tam bolo témou jej záverečnej práce vzdelávanie detí o kybernetickej bezpečnosti a napadlo ju, že by získané poznatky mohli byť využiteľné aj v slovenských základných školách. Základným […]
máj 4, 2016

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov

Dnes, t.j. 4.5.2016 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie oficiálne publikované „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)“ […]
apríl 8, 2016

Už čoskoro – reforma ochrany osobných údajov v EÚ

O niekoľko dní vyvrcholí niekoľkoročné úsilie o reformu ochrany osobných údajov v Európskej únii. Čo-to som o tom písal už pred rokom a pol. Legislatívny process (zdokumentovaný tu), ktorý má nahradiť doteraz platnú Smernicu o ochrane osobných údajov z r. 1995 dospel […]
február 28, 2016

Akčný plán, alebo čo očakávať od národnej autority pre oblasť kybernetickej bezpečnosti?

Pred pár dňami bolo formálne ukončené pripomienkové konanie k návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015 – 2020. Hoci v porovnaní s pôvodným návrhom je výsledný dokument podstatne vylepšený, zaujalo ma predovšetkým to, čo som v ňom nenašiel (a podľa môjho názoru […]
január 3, 2016

Čo z uplynulého roku stojí za pripomenutie

Neuškodí pripomenúť si a (opätovne) zhodnotiť niektoré udalosti z uplynulého obdobia – veď takým spôsobom sa dajú objaviť vzájomné súvislosti medzi rôznymi udalosťami, ktoré sa izolovane môžu zdať menej zaujímavými. Pozrime sa takto na to, čo sa v roku 2015 udialo na Slovensku v oblastiach […]
november 21, 2015

Technologické témy si zaslúžia serióznych novinárov

Trochu cynicky možno povedať, že teroristické útoky sú pre novinárov svojim spôsobom nečakaným darom zaručujúcim zvýšený záujem čitateľov. Pre v téme zorientovaných, či čo i len trochu pozornejších, čitateľov je to zas príležitosť sledovať „kvalitu“ žurnalistickej práce, napríklad ako počiatočné opatrné tvrdenie o možnosti sa aj […]
október 25, 2015

Kybernetická bezpečnosť nie je záležitosťou len informatikov

Kybernetická bezpečnosť sa na Slovensku spomína obvykle v kontexte, ktorý ju fakticky stotožňuje so zabezpečením informačných a komunikačných systémov a ochranou citlivých dát – teda s tým, čo sa týka predovšetkým informatikov. Ako ukážem ďalej, kybernetická bezpečnosť sa dotýka viacerých oblastí a problémy či […]
október 8, 2015

Ako si Úrad vlády predstavuje spoluprácu v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Koncepcia kybernetickej bezpečnosti „za účelom vytvorenia podmienok pre systematickú spoluprácu verejnej správy, akademickej obce, vedeckých kruhov a súkromnej sféry na zaistení kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike“ v poslednej kapitole („Závery a odporúčania“) odporučila vytvoriť tzv. Formálnu platformu pre spoluprácu. Nepochybne ušľachtilá myšlienka. Vláda si pri schvaľovaní […]
september 30, 2015

Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti 2015

Zajtra začína október, teda Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti – ECSM, „an EU advocacy campaign that promotes cyber security among citizens and advocates for change in the perception of cyber-threats, by promoting data and information security, education, sharing of good practices and competitions“. […]
jún 26, 2015

Prichádza čas na „ak to neviem ochrániť, môže byť lepšie to zničiť…”?

V reálnom (t.j. nie digitálnom) svete má tzv. taktika spálenej zeme históriu začínajúcu už  niekedy  v staroveku a siahajúcu až do vojenských konfliktov vedených v súčasnosti … v súčasnosti je však ako-tak „morálne akceptovateľné“ len  jej použitie v obrane.  Nemusí  však znamenať len spustošenie krajiny v čase  vojny,  niekedy tou „ zemou “, ktorú je potrebné spáliť, sú […]
jún 16, 2015

Úplne nový návrh Koncepcie kybernetickej bezpečnosti SR

V   programe  zajtrajšieho  rokovania vlády   sa   objavil Návrh koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015 – 2020 . Po   katastrofálnej   úrovni   prvej   verzie   návrhu  Koncepcie, predloženej na  pripomienkovanie, som bol naozaj zvedavý  na novšiu verziu … a môžem povedať, že som veľmi príjemne prekvapený. Najprv kvalitou pripomienok z medzirezortného pripomienkového konania k prvej verzii – zvlášť […]
máj 22, 2015

Chaos okolo súhlasu so spracovaním osobných údajov

Kúpil   som   si   knihu  –  nie   v   e-shope,  v   kamennom   kníhkupectve. Po zaplatení som ku knihe dostal aj kartičku, na ktorú mi pokladníčka iniciatívne prilepila malú nálepku … ešte päť nálepiek a môžem „súťažiť“  o 25 cien. Podmienkou je na kartičku napísať svoje osobné údaje a poštou, alebo cez kníhkupectvo, ju zaslať […]