Rodinný Blog Vyskočovcov

september 16, 2013

Keď je rozum v úzadí

Od malička patrím k ranostajom a tak moje ranné vychádzky so psami prebiehajú v prostredí, ktoré sa podstatne líši od obvyklého denného zhonu. Aj to prispieva k tomu, že na vychádzkach občas zažijeme niečo, čo sa vymyká bežnej skúsenosti – bohvie odkiaľ zatúlaný poník, […]
september 1, 2013

Už ani čestné prehlásenie nie je tým, čím bývalo…

Odhalil som plagiátora. Pred pár mesiacmi som ako oponent posudzoval tri bakalárske práce (na témy súvisiace s informačnou bezpečnosťou), plagiátor bol autorom jednej z nich. Hoci práca úspešne „prešla“ analýzou antiplagiátorského systému, nebolo až tak ťažké identifikovať opisovanie z nepriznaného zdroja v kľúčovej časti […]
august 22, 2013

Keď autori zákona nechápu o čom je ochrana osobných údajov …

Ochrana osobných údajov – dosť sa o nej hovorí, ale ako sa ukazuje, stále je dosť ľudí, ktorí nechápu o čo ide. Presnejšie, pod ochranou osobných údajov sa často rozumie len nutnosť prijať bezpečnostné opatrenia, ktoré povolia prístup k  osobným údajom len pre niektoré […]
júl 6, 2013

Dobrovoľne nosíme pri sebe sledovacie zariadenie

Až príliš veľa ľudí vníma ochranu súkromia nesmierne zúžene – v prípade mobilov napríklad ešte ako-tak chápu potrebu obmedziť možnosti odpočúvania obsahu telefonického rozhovoru či zaslanej esemesky, ostatné údaje, ktoré sú s použitím mobilu spojené, sú však obvykle vnímané ako neškodné. Je pravdou, že […]
júl 1, 2013

Osobné údaje idú do sveta…

Keď zverím nejakej organizácii na Slovensku svoje osobné údaje, zákon (o ochrane osobných údajov) ma uisťuje, že nakladanie s mojimi údajmi nebude úplne ľubovoľné, ale bude sa riadiť pravidlami a zásadami ochrany osobných údajov. To isté platí, ak svoje osobné údaje zverím organizácii v inej členskej […]
jún 24, 2013

Modelovanie stavebných konštrukcií – pohľad z praxe statika

Možno bez preháňania tvrdiť, že najdôležitejšou časťou práce statika v praxi je správne namodelovanie konštrukcie (t.j. stanovenie jej skutočného pôsobenia a určenie najvýstižnejšej výpočtovej schémy) a správne určenie zaťaženia, nielen čo do veľkosti, ale aj čo do smeru a miesta pôsobenia. V […]
jún 5, 2013

Fiasko prvých online volieb vo Francúzsku

Boli to síce len „primárky“ opozičnej politickej strany ktoré mali určiť kandidáta pre voľby primátora Paríža, ale boli to prvé online voľby vo Francúzsku. Samozrejme označované za „ultrabezpečné“ či „odolné voči podvodom“ – čakali by ste niečo iné? Nakoniec môžu poslúžiť ako […]
apríl 29, 2013

Ako sa diskutuje o „cyber security“

O témach súvisiacich s informačnou či kybernetickou bezpečnosťou („INFOSEC“ či „CYBERSEC“) sa dá diskutovať na rôznej úrovni detailnosti, čo samozrejme súvisí aj s tým, kto sa diskusie zúčastňuje. Moje doterajšie skúsenosti v tomto smere pochádzajú z diskusií s účastníkmi buď priamo z INFOSEC, alebo aspoň s nejakým […]
marec 31, 2013

Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a ochrana osobných údajov

V Národnej rade SR už je vládny návrh zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme, čo poskytuje peknú príležitosť ilustrovať ako rozsah, tak aj zložitosť riešenia problému ochrany osobných údajov v zdravotníctve. Približnú predstavu o rozsahu dá záujemcovi už len čas potrebný na prečítanie zoznamu všetkých uvažovaných […]
marec 19, 2013

Rozumieme pojmu „bezpečnosť“?

Dočítal som knihu Against security – how we go wrong at airports, subways, and other sites of ambiguous danger (Princeton University Press, 2012). Autor (Harvey Molotch) je profesor sociológie a aj keď sa v knihe vôbec nevenuje počítačovej, informačnej či kybernetickej  bezpečnosti, domnievam sa, […]
január 25, 2013

Budeme mať daň zo sledovanie návštevníkov webu („Web visitor tracking“)?

Sledovanie (tracking) správania sa návštevníkov webstránky bolo doteraz zaujímavé hlavne pre firmy zaoberajúce sa marketingom a cielenou reklamou zvlášť, ale aj pre jednotlivcov i organizácie zamerané na ochranu súkromia na Internete. Zdá sa, že teraz sa táto téma môže stať zaujímavou aj pre […]
január 17, 2013

Koho poteší Brusel?

Len nedávno som na tomto mieste opäť pripomenul Európsku stratégiu pre kybernetickú bezpečnosť, ktorá by údajne mala byť spracovaná do konca januára 2013. Zdá sa, že predbežná verzia už koluje v niektorých kruhoch, takže existujú aj sprostredkované informácie o tom, čo tento dokument má […]