Rodinný Blog Vyskočovcov

apríl 29, 2013

Ako sa diskutuje o „cyber security“

O témach súvisiacich s informačnou či kybernetickou bezpečnosťou („INFOSEC“ či „CYBERSEC“) sa dá diskutovať na rôznej úrovni detailnosti, čo samozrejme súvisí aj s tým, kto sa diskusie zúčastňuje. Moje doterajšie skúsenosti v tomto smere pochádzajú z diskusií s účastníkmi buď priamo z INFOSEC, alebo aspoň s nejakým […]
marec 31, 2013

Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a ochrana osobných údajov

V Národnej rade SR už je vládny návrh zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme, čo poskytuje peknú príležitosť ilustrovať ako rozsah, tak aj zložitosť riešenia problému ochrany osobných údajov v zdravotníctve. Približnú predstavu o rozsahu dá záujemcovi už len čas potrebný na prečítanie zoznamu všetkých uvažovaných […]
marec 19, 2013

Rozumieme pojmu „bezpečnosť“?

Dočítal som knihu Against security – how we go wrong at airports, subways, and other sites of ambiguous danger (Princeton University Press, 2012). Autor (Harvey Molotch) je profesor sociológie a aj keď sa v knihe vôbec nevenuje počítačovej, informačnej či kybernetickej  bezpečnosti, domnievam sa, […]
január 25, 2013

Budeme mať daň zo sledovanie návštevníkov webu („Web visitor tracking“)?

Sledovanie (tracking) správania sa návštevníkov webstránky bolo doteraz zaujímavé hlavne pre firmy zaoberajúce sa marketingom a cielenou reklamou zvlášť, ale aj pre jednotlivcov i organizácie zamerané na ochranu súkromia na Internete. Zdá sa, že teraz sa táto téma môže stať zaujímavou aj pre […]
január 17, 2013

Koho poteší Brusel?

Len nedávno som na tomto mieste opäť pripomenul Európsku stratégiu pre kybernetickú bezpečnosť, ktorá by údajne mala byť spracovaná do konca januára 2013. Zdá sa, že predbežná verzia už koluje v niektorých kruhoch, takže existujú aj sprostredkované informácie o tom, čo tento dokument má […]
január 6, 2013

Čo nás čaká v roku 2013 v oblasti ochrany súkromia a informačnej bezpečnosti

Nie, nepokúšam sa predpovedať budúcnosť, ale malý prehľad toho, čo je naplánované, resp. sa dá pomerne spoľahlivo očakávať v oblastiach, ktoré ma zaujímajú, nemusí uškodiť. Aj preto, že v tomto prehľade nepôjde o konferencie, workshopy a podobné akcie, ale skôr o legislatívne a strategické dokumenty, či iné aktivity […]
december 11, 2012

Lámanie (patavedecký seminár 6.12.2012, Bratislava)

Všimnime si, ako sa veda systematicky vyhýba niektorým javom, ktoré sú medzi ľuďmi rozšírené a zaužívané (a to je dnešný svet prepchaný snahou o vedecký prístup pomaly ku všetkému). Napríklad také lámanie – lámu sa stromy, skaly, chlieb, sľuby, rekordy, pečate, predsudky, ľady, krky/väzy, jazyk […]
november 25, 2012

Zobrazenie súkromia v umení

Pred pár dňami som bol vo Frankfurte (am Main, pre punktičkárov) na menšom workshope o výskumnom projekte financovanom EÚ. Program bol zostavený tak, že po skončení som mal dosť času na obed, prepravu na letisko bez stresu i menšiu časovú rezervu. Inokedy by môj […]
október 8, 2012

Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti (Be Aware, Be Secure)

Ak chce niekto presadiť nejakú tému, presvedčiť ľudí o jej dôležitosti, obvykle sa pousiluje vhodnými aktivitami ľudí zaujať, vysvetliť prečo je predmetná téma dôležitá, prečo je potrebné sa jej venovať, prípadne aj prečo a ako by ľudia mali zmeniť svoje správanie. Skrátka, šíriť osvetu, […]