Pre tých, ktorých stretávame, prestávame byť neznámymi