Deň ochrany osobných údajov

25 januára, 2015

Zvláštnosti oslavy Dňa ochrany osobných údajov na Slovensku

28.januára 1981, po štyroch rokoch prípravy, bol Radou Európy prijatý Dohovor č. 108 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (prehľad členských štátov, ktoré ho následne podpísali a ratifikovali). V roku 2006 Výbor ministrov Rady Európy prijal rozhodnutie túto udalosť každoročne […]