1 októbra, 2020

Prebudené Národné centrum kybernetickej bezpečnosti ( SK-CERT)

Tesne predtým, ako som dnes ráno zverejnil krátky text o začínajúcom Európskom mesiaci kybernetickej bezpečnosti (ECSM), som si overil či to, o čom v ňom píšem, stále platí. Teda že v zozname krajín zapojených do ECSM absentuje Slovensko, ako aj to, že […]
1 októbra, 2020

Začína Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti

O potrebe zvyšovania povedomia o kybernetickej bezpečnosti sa dosť často píše – napríklad Stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ výslovne uvádza „Ensuring cybersecurity is a common responsibility. End users play a crucial role in ensuring the security of networks and information systems: they need […]