história kybernetickej bezpečnosti

29 marca, 2022

Komunita kybernetickej bezpečnosti na Slovensku

Na Slovensku vzniká „Komunita kybernetickej bezpečnosti“. Síce ešte je v tom trochu chaos (v Žiadosti o vzniku členstva sa štatutárny zástupca právnickej osoby uvádza ako „ ďalej ako Žiadateľ alebo ako Člen“, pričom neskôr schizofrenicky „Žiadateľ vyhlasuje, že pred podaním tejto Žiadosti […]
8 novembra, 2020

Zmapujeme históriu kybernetickej bezpečnosti na Slovensku?

Poznanie minulosti umožňuje poučiť sa a neopakovať rozhodnutia či kroky, ktoré sa neosvedčili, ale pomôže aj pri posudzovaní odbornej úrovne a dôveryhodnosti inštitúcie alebo jednotlivca. Záznamy o tom, čo sa v minulosti udialo, sú spoľahlivejšie ako ľudská pamäť, nie sú obmedzené na […]