kybernetická etika

30 decembra, 2022

Kybernetická bezpečnosť a etika (a NBÚ)

Nie je tajomstvom, že ľudia sa vo svojom živote okrem zákonov a vyhlášok riadia aj ďalšími pravidlami, hodnotami a princípmi, ktoré im pomáhajú zorientovať sa „čo je správne“, aké správanie je morálne, spoločensky prijateľné, …  venujú sa tomu rôzne náboženstvá, ale aj […]