online voľby

5 júna, 2013

Fiasko prvých online volieb vo Francúzsku

Boli to síce len „primárky“ opozičnej politickej strany ktoré mali určiť kandidáta pre voľby primátora Paríža, ale boli to prvé online voľby vo Francúzsku. Samozrejme označované za „ultrabezpečné“ či „odolné voči podvodom“ – čakali by ste niečo iné? Nakoniec môžu poslúžiť ako […]