statika

24 júna, 2013

Modelovanie stavebných konštrukcií – pohľad z praxe statika

Možno bez preháňania tvrdiť, že najdôležitejšou časťou práce statika v praxi je správne namodelovanie konštrukcie (t.j. stanovenie jej skutočného pôsobenia a určenie najvýstižnejšej výpočtovej schémy) a správne určenie zaťaženia, nielen čo do veľkosti, ale aj čo do smeru a miesta pôsobenia. V […]