stratégia kybernetickej bezpečnosti

1 decembra, 2020

O Národnej stratégii kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025

Základné ľudské práva a slobody v kybernetickom priestore na prvom mieste – takto úderne je v návrhu Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 (ďalej „Stratégia“) sformulovaný hneď prvý princíp systému kybernetickej bezpečnosti. Pôsobivá formulka, ktorej prázdnotu odhaľuje už to, že v […]