Zaujímavé linky

Zaujímavé linky

Martina na Twitteri – https://twitter.com/anitramblogger

Starší blog Jozef Vyskoča – http://www.vyskoc.blog.sme.sk/

Vaf, s.r.o. – http://www.vaf.sk/

MVAcademy – http://www.mvacademy.sk/

Mohlo by Vás zaujímať:

február 28, 2016

Akčný plán, alebo čo očakávať od národnej autority pre oblasť kybernetickej bezpečnosti?

Pred pár dňami bolo formálne ukončené pripomienkové konanie k návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015 – 2020. Hoci v porovnaní s pôvodným návrhom je výsledný dokument podstatne vylepšený, zaujalo ma predovšetkým to, čo som v ňom nenašiel (a podľa môjho názoru […]
august 29, 2012

Ako sme na Slovensku na tom s ochranou osobných údajov?

Ak niekoho zaujíma, ako sme na Slovensku na tom s ochranou osobných údajov, nemá veľa možností ako sa to dozvedieť. V podstate jediným oficiálnym zdrojom  je „Správa o stave ochrany osobných údajov“, ktorú Zákon č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v §38 ods.1 písm. o) ukladá […]
máj 8, 2012

Kamery už „vidia“ viac

Je vôbec možné na verejnom priestranstve očakávať, či dokonca vyžadovať, niečo ako súkromie? Stále sa opakujúca otázka/téma v diskusiách o snahe regulovať používanie bezpečnostných kamier, pričom pre zanietených obhajcov používania kamier je odpoveď úplne jasná – je to nezmysel, súkromie môže mať človek doma, […]
máj 4, 2016

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov

Dnes, t.j. 4.5.2016 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie oficiálne publikované „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)“ […]