komunita kybernetickej bezpečnosti

29 marca, 2022

Komunita kybernetickej bezpečnosti na Slovensku

Na Slovensku vzniká „Komunita kybernetickej bezpečnosti“. Síce ešte je v tom trochu chaos (v Žiadosti o vzniku členstva sa štatutárny zástupca právnickej osoby uvádza ako „ ďalej ako Žiadateľ alebo ako Člen“, pričom neskôr schizofrenicky „Žiadateľ vyhlasuje, že pred podaním tejto Žiadosti […]