Vzdelávanie

30 decembra, 2022

Kybernetická bezpečnosť a etika (a NBÚ)

Nie je tajomstvom, že ľudia sa vo svojom živote okrem zákonov a vyhlášok riadia aj ďalšími pravidlami, hodnotami a princípmi, ktoré im pomáhajú zorientovať sa „čo je správne“, aké správanie je morálne, spoločensky prijateľné, …  venujú sa tomu rôzne náboženstvá, ale aj […]
8 novembra, 2020

Zmapujeme históriu kybernetickej bezpečnosti na Slovensku?

Poznanie minulosti umožňuje poučiť sa a neopakovať rozhodnutia či kroky, ktoré sa neosvedčili, ale pomôže aj pri posudzovaní odbornej úrovne a dôveryhodnosti inštitúcie alebo jednotlivca. Záznamy o tom, čo sa v minulosti udialo, sú spoľahlivejšie ako ľudská pamäť, nie sú obmedzené na […]
25 januára, 2019

Ľudia sa menia, rátajú s tým aj strategické dokumenty?

Ešte nedávno sa človek na verejnosti nachádzal buď v stave zamyslenie sa, sledovania okolia či komunikácie s ľuďmi nablízku … dnes je bežným stavom civenie na obrazovku mobilu. Zaujatie mobilom však nemá za následok len rastúcu sociálnu izoláciu jednotlivca, môže tiež spôsobovať ujmu, […]
1 septembra, 2013

Už ani čestné prehlásenie nie je tým, čím bývalo…

Odhalil som plagiátora. Pred pár mesiacmi som ako oponent posudzoval tri bakalárske práce (na témy súvisiace s informačnou bezpečnosťou), plagiátor bol autorom jednej z nich. Hoci práca úspešne „prešla“ analýzou antiplagiátorského systému, nebolo až tak ťažké identifikovať opisovanie z nepriznaného zdroja v kľúčovej časti […]
1 júla, 2012

Problém citácie e-kníh v záverečných prácach a popularita magnetických pások na Univerzite Komenského

Mám rada retro. Rada chodím do Lacinky Palacinky, ktorá sa od môjho detstva vôbec nezmenila. Občas si na seba nahodím aj nejaký vintage kúsok oblečenia. Aj táto webstránka je trocha retro a jednoduchá. Aj naša retro škola (Fakulta managementu UK) je fajn, […]