Problém citácie e-kníh v záverečných prácach a popularita magnetických pások na Univerzite Komenského