Category Archives: Vzdelávanie

Ľudia sa menia, rátajú s tým aj strategické dokumenty?

Ešte nedávno sa človek na verejnosti nachádzal buď v stave zamyslenie sa, sledovania okolia či komunikácie s ľuďmi nablízku … dnes je bežným stavom civenie na obrazovku mobilu. Zaujatie mobilom však nemá za následok len rastúcu sociálnu izoláciu jednotlivca, môže tiež spôsobovať ujmu, dokonca aj druhým ľuďom. Matka, ktorá zanedbáva svoje dieťa, úmrtie pacienta v nemocnici ako dôsledok hrania videohry sestrou ktorá mala naňho dohliadať, nehody pri prechádzaní cez cestu ale aj pády a pošmyknutia.   Existujú tiež viaceré štúdie, ktoré naznačujú, že nárast počtu dopravných nehôd v USA súvisí s rozšírením používania mobilov  … Samostatnou témou sa dnes stáva aj to, ako sa na psychickom stave človeka prejaví neočakávaná nevyhnutnosť na neurčenú dobu sa zaobísť bez mobilu. Continue reading

Už ani čestné prehlásenie nie je tým, čím bývalo…

Odhalil som plagiátora. Pred pár mesiacmi som ako oponent posudzoval tri bakalárske práce (na témy súvisiace s informačnou bezpečnosťou), plagiátor bol autorom jednej z nich. Hoci práca úspešne „prešla“ analýzou antiplagiátorského systému, nebolo až tak ťažké identifikovať opisovanie z nepriznaného zdroja v kľúčovej časti práce. Keď všetky kapitoly okrem jednej svojou úrovňou vypovedajú o (diplomaticky povedané) autorovom tápaní v problematike bezpečnosti, a tú jednu kapitolu ako keby písal hacker či aspoň skúsený admin, pozorný čitateľ si to musí všimnúť. Nasledoval Google a čoskoro to bolo jasné – text kapitoly, ktorý popisoval „praktickú“ časť práce  (simulovaný útok na wi-fi sieť), bol aj s ilustratívnymi obrázkami (screenshotmi) prevzatý z webstránky pre začínajúcich hackerov. „Prínos“ autora posudzovanej práce spočíval len v preklade pôvodného anglického textu do slovenčiny a odstránení „copyrightových“ značiek z prevzatých obrázkov. Pritom si ani nevšimol, že na prevzatých screenshotoch bol o.i. zobrazený aj dátum, kedy bol popisovaný útok realizovaný – podľa neho autor splnil zadanie práce rok predtým, ako bolo vôbec naformulované…

V posudzovanej bakalárke som nenašiel ani len zmienku o webstránke, z ktorej pochádzal pôvodný popis a obrázky, a taktiež absentoval čo i len náznak priznania, že by autor popisoval niečo iné ako vlastný postup pri plnení zadania práce. Napísal som pomerne podrobný posudok (jeden a pol strany) ukončený hodnotením FX, odovzdal som ho (vložil do systému príslušnej školy) a bol som zvedavý, ako situáciu autor práce vysvetlí na obhajobách. Continue reading

Problém citácie e-kníh v záverečných prácach a popularita magnetických pások na Univerzite Komenského

Mám rada retro. Rada chodím do Lacinky Palacinky, ktorá sa od môjho detstva vôbec nezmenila. Občas si na seba nahodím aj nejaký vintage kúsok oblečenia. Aj táto webstránka je trocha retro a jednoduchá. Aj naša retro škola (Fakulta managementu UK) je fajn, vždy si tam trošku oddýchnem od okolitého uponáhlaného sveta a započúvam sa do prednášok profesorov o naceňovaní pri výrobe topánok (vždy si pri tom predstavím čínskych manažérov – veď na Slovensku budujeme vedomostnú ekonomiku a my bratislavskí manažéri-študenti sme nikdy o žiadnej fabrike ani len nesnívali?!). Aj tá kopa papierovačiek potrebná zo strany študenta je také milé retro (aspoň raz za čas precvičím ruku a nezabudnem písať inak ako na klávesnici!). Čo je už ale nemilé retro je smernica rektora č.7/2011 o písaní záverečných prác a prílohe č.3 – Manuál k písaniu záverečnej práce. Continue reading