Je „informačná spoločnosť“ pre občanov Slovenska vôbec zaujímavá?