Modelovanie stavebných konštrukcií – pohľad z praxe statika