Regulácia kybernetického priestoru má aj svoje riziká