Rodinný Blog Vyskočovcov

30 decembra, 2022

Kybernetická bezpečnosť a etika (a NBÚ)

Nie je tajomstvom, že ľudia sa vo svojom živote okrem zákonov a vyhlášok riadia aj ďalšími pravidlami, hodnotami a princípmi, ktoré im pomáhajú zorientovať sa „čo je správne“, aké správanie je morálne, spoločensky prijateľné, …  venujú sa tomu rôzne náboženstvá, ale aj […]
29 marca, 2022

Komunita kybernetickej bezpečnosti na Slovensku

Na Slovensku vzniká „Komunita kybernetickej bezpečnosti“. Síce ešte je v tom trochu chaos (v Žiadosti o vzniku členstva sa štatutárny zástupca právnickej osoby uvádza ako „ ďalej ako Žiadateľ alebo ako Člen“, pričom neskôr schizofrenicky „Žiadateľ vyhlasuje, že pred podaním tejto Žiadosti […]
1 decembra, 2020

O Národnej stratégii kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025

Základné ľudské práva a slobody v kybernetickom priestore na prvom mieste – takto úderne je v návrhu Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 (ďalej „Stratégia“) sformulovaný hneď prvý princíp systému kybernetickej bezpečnosti. Pôsobivá formulka, ktorej prázdnotu odhaľuje už to, že v […]
8 novembra, 2020

Zmapujeme históriu kybernetickej bezpečnosti na Slovensku?

Poznanie minulosti umožňuje poučiť sa a neopakovať rozhodnutia či kroky, ktoré sa neosvedčili, ale pomôže aj pri posudzovaní odbornej úrovne a dôveryhodnosti inštitúcie alebo jednotlivca. Záznamy o tom, čo sa v minulosti udialo, sú spoľahlivejšie ako ľudská pamäť, nie sú obmedzené na […]
1 novembra, 2020

Aký je aktuálny stav ochrany osobných údajov na Slovensku?

Ak niekoho zaujíma, aký je aktuálny stav ochrany osobných údajov na Slovensku, nemusí ani organizovať prieskumy či zložité analýzy. Celoplošné testovanie, ktoré v týchto dňoch doslova hýbe Slovenskom, v praxi ilustruje ako občania či štátne inštitúcie vnímajú ochranu osobných údajov.
8 októbra, 2020

Kybernetické incidenty a bežný slovenský občan

Bežný slovenský občan o kybernetickej bezpečnosti toho veľa nevie a ani v médiách sa o kybernetických incidentoch obvykle nepíše. Ak by sa náhodou o tom chcel dozvedieť viac, poľahky zistí, že pre kybernetickú bezpečnosť tu existuje ústredný orgán štátnej správy (Národný bezpečnostný […]
7 októbra, 2020

Novela zákona, ktorá vyvoláva spomienky…

27. júna 2007 vpochodovala polícia do housingového centra spoločnosti Websupport, aby zhabala jej servery kvôli možnej súvislosti s kauzou prieniku do siete Národného bezpečnostného úradu – NBÚ (tá kauza, vďaka ktorej sa heslo NBUSR123 na Slovensku stalo takým populárnym). Sprievodným, zrejme neplánovaným, […]
1 októbra, 2020

Prebudené Národné centrum kybernetickej bezpečnosti ( SK-CERT)

Tesne predtým, ako som dnes ráno zverejnil krátky text o začínajúcom Európskom mesiaci kybernetickej bezpečnosti (ECSM), som si overil či to, o čom v ňom píšem, stále platí. Teda že v zozname krajín zapojených do ECSM absentuje Slovensko, ako aj to, že […]
1 októbra, 2020

Začína Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti

O potrebe zvyšovania povedomia o kybernetickej bezpečnosti sa dosť často píše – napríklad Stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ výslovne uvádza „Ensuring cybersecurity is a common responsibility. End users play a crucial role in ensuring the security of networks and information systems: they need […]
25 mája, 2020

Využijeme príležitosť?

Zodpovedný prístup ku kybernetickej bezpečnosti nemôže opomenúť prípravu na zvládanie (bezpečnostných) incidentov a krízových situácií, ktoré sú s nimi spojené. Nejde len o okamžitú „technickú“ reakciu na udalosť, ktorá vyvolala krízovú situáciu, ale predovšetkým o zabezpečenie toho, aby rozhodnutia a opatrenia prijaté […]
27 januára, 2020

Čo v blízkej budúcnosti čaká kybernetickú bezpečnosť na Slovensku?

Odpoveď na takúto otázku som vo verejne dostupných informáciách od  relevantných štátnych inštitúcií nenašiel. Nepomohli ani zverejnené volebné programy politických zoskupení pre nadchádajúce parlamentné voľby – ak sa v nich aj kybernetická bezpečnosť vyskytla, v tom lepšom prípade sa sľubovalo udržanie, resp. […]
23 októbra, 2019

Kybernetická bezpečnosť v Bode zlomu

Obvykle tu píšem o témach, ktorým sa už roky profesionálne venujem – o kybernetickej či informačnej bezpečnosti a o ochrane súkromia/osobných údajov, o politike teda nie. Toho sa budem držať aj v prípade, keď sa tieto témy preplietli s politikou, t.j. objavili sa v programe koalície politických strán nazvanom Bod zlomu. […]